Jak uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomośc?

<- POWRÓT DO BAZY WIEDZY

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej,Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu muszą uzyskać zezwolenieministra, aby nabyć w Polsce nieruchomość.

Obowiązek dotyczy zawsze nieruchomości (oraz nieruchomościrolnych) położnych w strefie nadgranicznej – np. Trójmiasto i gminysąsiadujące. W pozostałych przypadkach zezwolenie nie jest potrzebne przyspełnieniu pewnych warunków, gdy nabywasz np.:

·        samodzielny lokal mieszkalny(czyli np. mieszkanie), garaż

·        dowolną nieruchomość jeślizamieszkujesz w Polsce co najmniej 5 lat

·        gdy nieruchomości kupujesz razem zmałżonkiem będącym obywatelem polskim w ramach wspólności majątkowej

·        w drodze spadku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskaćzezwolenie?

·        Nabycie nie spowoduje zagrożeniaobronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego

·        Należy wykazać więzi z Polską

Co oznaczają więzi z Polską?

·        Np. masz polskie pochodzenie,Kartę Polaka lub inne dokumenty

·        Małżonek jest Polakiem

·        Posiadasz zezwolenie na pobytstały, czasowy

·        Prowadzisz działalnośćgospodarczą, prowadzisz działalność w formie spółki

·        Twoja rodzina mieszka od jakiegośczasu w Polsce

·        Pracujesz i mieszkasz kilka lat wPolsce

Musisz także wykazać pochodzenie środków nazakup nieruchomości – można w tym celu przedstawić np. dokumenty bankowe – np.przelew, dokumenty potwierdzające przewóz gotówki przez granicę, deklaracjepodatkowe, zaświadczenia od pracodawcy o zarobkach. W trakcie rozpatrywaniawniosku są skrupulatnie sprawdzane

Musisz także przygotować dokumenty takie jak:

·        Paszport

·        Karta pobytu lub inny podobnydokument

·        Zaświadczenie o nadaniu numeruPESEL

·        Akt notarialny – dla zakupunieruchomości, umowy deweloperskiej

·        Dokumenty dotyczące nieruchomości

·        Dokumenty potwierdzającepochodzenie środków na zakup mieszkania

·        Dokumenty dotyczące pochodzeniapolskiego lub dokumenty dotyczące Twojej najbliższej rodziny mieszkającej wPolsce

Po złożeniu wniosku Ministerstwo sprawdzawszystkie dokumenty, może to potrwać kilka miesięcy, dlatego należy złożyć wniosekodpowiednio wcześnie. Czasami Ministerstwo prosi o dodatkowe informacje.

Zgodę można uzyskać w formie decyzji ministra– opłata skarbowa wynosi 1570 zł. Zgoda jest ważna 2 lata.

Schedule Your Consultation

email black icon

If you are unsure of where to start with your legal issue, schedule a consultation with one of our experienced attorneys.

Request a Consultation