W Kancelarii Prawnej Jacek Manowiec oferujemy szeroki zakres obszarów praktyki, aby sprostać różnorodnym potrzebom prawnym naszych klientów.

Nasze specjalizacje

Niezależnie od Twoich potrzeb prawnych, nasz zespół prawników zapewni Ci najwyższy poziom obsługi.

income icon

prawo gospodarcze

 • doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
 • pomoc w tworzeniu osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 • stałą i kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), a także w formie spółki cywilnej
 • opiniowanie i sporządzanie projektów aktów korporacyjnych, w tym umów, statutów, regulaminów oraz uchwał
 • restrukturyzację podmiotów gospodarczych obejmującą połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek prawa handlowego
 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
 • polubowną i sądową windykację należności
 • sprawy o wyjawienie majątku przez nierzetelnego kontrahenta
 • przygotowywanie opinii z zakresu prawa cywilnego, spółek handlowych oraz prawa upadłościowego
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentowanie w sprawach o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce
family icon

prawo energetyczne

 • doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym w energetyce od etapu pozyskania gruntu pod inwestycję poprzez uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, środowiskowej, pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektu
 • reprezentacja przed zakładami energetycznymi w procedurze uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci oraz zawierania umowy o przyłączenie do sieci, o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii oraz umowy sprzedaży energii
 • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
 • regulowanie stanu prawnego urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • sprawy o wynagrodzenie i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne
 • sprawy o ustanowienie służebności przesyłu
law icon

prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
property law icon

prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
 • sprawy dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o wykonanie zapisu testamentowego
 • sprawy o zabezpieczenie spadku
 • sprawy o dział spadku
employment law icon

prawo zobowiązań

 • sprawy o zapłatę z umów
 • sprawy o świadczenia niepieniężne z umów
 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów
 • polubowną i sądową windykację należności od nierzetelnych kontrahentów
estate building icon

prawo rzeczowe

 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
immigration law icon

prawo upadłościowe
i naprawcze

 • doradztwo prawne odnośnie podstaw ogłoszenia upadłości
 • reprezentacja wierzyciela w procedurze o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja dłużnika w procedurze o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami lub obejmującej likwidację majątku dłużnika
 • doradztwo prawne po ogłoszeniu upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności w imieniu wierzyciela
scale icon big

proces inwestycyjny

 • badanie stanu prawnego nieruchomości i kontrahenta (due diligence)
 • sprawy o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • doradztwo prawne w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
 • doradztwo prawne w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • doradztwo prawne i reprezentacja w procedurach środowiskowych
 • doradztwo prawne i reprezentacja w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie
 • sporządzanie i opiniowanie umów w procesie inwestycyjnym
injured person icon

prawo własności intelektualnej

 • prawo komputerowe
 • prawo internetu
 • ochrona danych osobowych, w tym pomoc przy rejestracji zbiorów danych w GIODO
 • sprawy o ochronę dóbr niematerialnych takich jak: dobra osobiste, prawo do firmy, renomy, know-how
 • sprawy z zakresu ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • kompleksowa obsługa e-biznesu – regulaminy stron, audyty, polityki prywatności
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji prawnej dla e-sklepów i serwisów świadczących usługi drogą elektroniczną
 • doradztwo w optymalnym sposobie zawierania umów drogą elektroniczną
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa polskiego i unijnego regulaminy stron, regulaminy portali oraz serwisów internetowych
 • pomoc prawna przy wdrażaniu systemów informatycznych, w tym systemów typu ERP; negocjowanie i sporządzanie umów o wykonanie wdrożenia oraz umów licencyjnych na oprogramowanie
hammer icon

prawo pracy

 • sprawy o ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy dotyczące zakazu konkurencji
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
Let Us Help You Navigate

Couldn't find the answer you are looking for?

If you are in need of legal assistance, don't hesitate to reach out to our team at Law Firm LLC.
contact us

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej, nie zwlekaj i napisz do nas.

Umów się na Konsultację

email black icon

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, umów się na konsultację.

Poproś o Konsultację

Porozmawiaj z Ekspertem

phone white icon

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy prawnej, nie czekaj.

Porozmawiaj z Ekspertem
frequently asked questions icon

Najczęściej zadawane Pytania

Jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami. Chętnie Ci pomożemy!

KONTAKT

Ile będzie trwał proces w sądzie?

Ile wynosi opłata sądowa w sprawach o zapłatę?

Kto ponosi koszty procesu cywilnego?

Czy Kancelaria obsługuje klientów wyłącznie z Trójmiasta?