Poznaj Nasz Zespół

Z pełnym poświęceniem pracujemy na Państwa rzecz, dążąc do osiągnięcia sukcesu w każdej sprawie.

<- Powrót Do Całego Zespołu
Wojciech Komar

Wojciech Komar

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i od 2022 roku doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG w dziedzinie nauk prawnych. Odbywa także aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół tematyki prawa cywilnego - prawo nieruchomości, prawo umów oraz prawo spadkowe. 

Prowadzi także zajęcia ze studentami z zakresu prawa cywilnego. 

Włada biegle językiem angielskim.

Specjalizacje: prawo cywilne, nieruchomości, a także prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.